[OD5-RI] Powiązanie kablowe SN-15 kV stacji transformatorowej SN/nn MST-3219 i złącza kablowego ZKSN-15 kV nr 6157 w m. Poznań, ul. Mateckiego

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
[OD5-RI] Powiązanie kablowe SN-15 kV stacji transformatorowej SN/nn MST-3219 i złącza kablowego ZKSN-15 kV nr 6157 w m. Poznań, ul. Mateckiego

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.11.2023 | 09:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Panny Marii 2, 61-108, Poznań


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in