Dostawa masy betonowej oraz otoczaka do robót drogowych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa masy betonowej oraz otoczaka do robót drogowych, sukcesywnie w terminie od daty podpisania umowy do dnia 31.01.2025 r. lub do maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego (w zależności co nastąpi wcześniej). Materiały muszą spełniać wymagania aktualnych norm PN-EN-206, PN-B-06265, natomiast stabilizacje PN-S-96012. Betony i stabilizacje muszą posiadać Krajową Deklarację Wykonawcę na dostawę zamówień częściowych.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.11.2023 | 11:00


» Location

Sopot


» Category assortment

  • Pavements

» Buyer data

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Construction materials category published on OnePlace in last 10 days.