Dostawa mobilnych robotów rehabilitacyjnych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nie powystawowych mobilnych robotów rehabilitacyjnych o wymogach i parametrach techniczno-użytkowych przedstawionych w załączniku nr 5 do SWZ wraz z montażem, uruchomieniem i przekazaniem do użytku oraz szkoleniem personelu medycznego dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach ul. Batalionów Chłopskich 6 oraz na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej integralną część SWZ, ujętych w postaci n/w części:
Zadanie nr 1: Mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych – 1 szt.,
Zadanie nr 2: Mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała – 1 szt.,
Zadanie nr 3: Mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych – 1 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.11.2023 | 11:00


» Location

27-200 Starachowice


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
ul. Batalionów Chłopskich 6
27-200 Starachowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in