„Szkoła Podstawowa w Krasieninie adaptacja poddasza na potrzeby edukacyjne”

» Notice description

„Szkoła Podstawowa w Kasieninie adaptacja poddasza na potrzeby edukacyjne”

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
Zakres prac:
- Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
-Roboty murowe
-Roboty ciesielskie
-Izolacje
- Podłoża i posadzki
-Tynki, okładziny, roboty malarskie
-Stolarka
-Roboty dekarskie
-Branża Sanitarna
-Branża elektryczna
jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w latach poprzednich.
Zakres robót obejmuje także montaż dodatkowych dwóch okien dachowych o wymiarach 80x140 cm na poziomie poddasza, w salach lekcyjnych nr 2.4 i 2.7. (po jednym w każdej sali).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.11.2023 | 10:00


» Location

21-025 Niemce


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Niemce
Lubelska 121
21-025 Niemce
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in