Wymiana kompletu poduszek w 3 szt. stołów operacyjnych Axis 400 produkcji Schaerer.

» Notice description

Wymiana kompletu poduszek w 3 szt. stołów operacyjnych Axis 400 produkcji Schaerer.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.11.2023 | 10:00


» Location

w m.


» Category assortment

No category

» Buyer data

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ


» Contact details

Available after sign in

Sign in