Dostawa wieży laparoskopowej II

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wieży laparoskopowej II.
Wymagane parametry przedmiotu zamówienia wskazano w załączniku nr 3 do SWZ.
Wykaz parametrów technicznych do oceny (kryterium oceny) zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.11.2023 | 10:00


» Location

Katowice ul. Medyków 14


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


» Contact details

Available after sign in

Sign in