Obsługa serwisowa aparatury anestezjologicznej - C + L

» Notice description

. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa aparatury anestezjologicznej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie konserwacji, przeglądów i bieżących napraw tj. utrzymania w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej aparatury anestezjologicznej wskazanej w formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 4.1- 4.5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.11.2023 | 10:00


» Location

Katowice ul. Ceglana 35 i Medyków 14


» Category assortment

  • Medical equipment maintenance and repair

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


» Contact details

Available after sign in

Sign in