Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w UCK.

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.11.2023 | 09:30


» Location

siedziba Zamawiającego


» Category assortment

No category

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne


» Contact details

Available after sign in

Sign in