Dostawa sprzętu multimedialnego do pracowni dydaktycznych Politechniki Łódzkiej

» Notice description

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby uruchomienia dwóch nowoczesnych pracowni multimedialnych, umożliwiających prowadzenie zajęć ze studentami oraz dydaktykami z wykorzystaniem najnowszych metod kształcenia oraz dające możliwość produkcji dydaktycznych materiałów multimedialnych w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej -edycja II”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również koszt transportu i wniesienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce w jego siedzibie, montaż i konfigurację.
4. Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2023 | 10:00


» Location

90-924 Łódź


» Category assortment

  • Players and multimedia devices
  • Audio equipment
  • Photographic equipment
  • Video equipment
  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in