Wycinkę drzew wraz z utylizacją drewna oraz uporządkowaniem terenu na nieruchomościach będących w Zasobie KOWR Oddział Terenowy w Szczecinie - postępowanie nr SZC.WOP.260.28.2023

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2023 | 10:00


» Location

ul. Bronowicka 41
71-012 Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Bronowicka 41
71-012 Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in