Dostawa sprzętu do pomiarów TEMPEST dla Wojskowego Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2023 | 10:00


» Location

Warszawska, 22A
05-130 Zegrze Południowe
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment
  • Licences and software

» Buyer data

Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Warszawska, 22A
05-130 Zegrze Południowe
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in