Dostawa zasilaczy UPS dla Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zasilaczy UPS w obiektach Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki.
1. Zamawiający wymaga dostawy i instalacji poniższych rozwiązań:
• UPS typ 1 – 2 szt
• UPS typ 2 – 2 szt
• UPS typ 3 – 2 szt
• Listwa PDU – 12 szt
• Oprogramowanie zarządzające – 1 szt
2. UPS typ 1 po jednej sztuce należy zainstalować w serwerowni budynku nr 9 oraz w serwerowni w budynku nr 8.
3. UPS typ 2 po jednej sztuce należy zainstalować w serwerowniach budynku nr 5 znajdujących się na 1 piętrze oraz w piwnicy.
4. UPS typ 3 należy zainstalować w serwerowni w budynku nr 7 oraz w serwerowni Zamku w Pieskowej Skale.
5. Listwy PDU należy zainstalować w serwerowni budynku nr 9 oraz nr 8 po 2 na szafę.
6. W zakres prac Wykonawcy wchodzi:
6.1. Dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji,
6.2. Dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób na czas transportu przed uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń.
6.3. Dostawa, montaż i uruchomienie UPSów.
6.4. Dostawa i montaż listw PDU zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Podłączenie i wstępne uruchomienie listw PDU do przełącznika Zamawiającego.
6.5. Przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu czy innych rozwiązań, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2023 | 10:00


» Location

31-001 Kraków


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
Wawel 5
31-001 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: kancelaria@wawelzamek.pl
nip: 6750004459
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in