ODŚNIEŻANIE POŁACI DACHOWYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są usługi odśnieżania połaci dachowych oraz gotowość do świadczenia usług w dniach 01.12.2023-31.03.2024r. zgodnie
z Załącznikiem nr 1 (Specyfikacja techniczna odśnieżania połaci dachowych).

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2023 | 10:00


» Location

Gałkówek, Regny, Kutno , Leźnica Wielka


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

31. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in