Rozbudowa systemu wideonadzoru na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną na terenie miasta Wrocławia oraz włączenie tych urządzeń do systemu Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń oraz wykonanie instalacji wideonadzoru na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną na terenie miasta Wrocławia oraz włączenie tych urządzeń do systemu Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2023 | 09:00


» Location

Wrocław


» Category assortment

  • Video equipment

» Buyer data

Urząd Miasta Wrocław


» Contact details

Available after sign in

Sign in