„Zakup wraz z dostawą konwertera elektrycznego GPU 115V 400Hz”

» Notice description

„Zakup wraz z dostawą konwertera elektrycznego GPU 115V 400Hz”
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.10.2023 | 12:00


» Location

Szymany 150,12-100 Szczytno


» Category assortment

No category

» Buyer data

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.


» Contact details

Available after sign in

Sign in