Dostawa produktu leczniczego Sotorasibum.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Sotorasibum: Sotorasibum tabl. powl., 120 mg op. x 240 tabl – 65 op.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2023 | 09:00


» Location

01-138 Warszawa


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: l.nowak@igichp.edu.pl
nip: 5250008838
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in