Przebudowa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś - Żarki Średnie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2398D, która obejmuje swoim zakresem ścinkę poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków drogi powiatowej 2398D relacji Żarska Wieś – Żarki Średnie’’.
Zakres rzeczowy prac w ramach ww. przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Ścinkę poboczy na grub. do 20 cm w ilości 3150,00 m2; 2) Korytowanie na gł. do 20 cm pod konstrukcję poboczy jezdni z odwozem do 5km - 3150,00 m2;
3) Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31 na grub. 20 cm i szer. 0,75 m3150,00 m2; 4) Podwójne powierzchniowe utrwalenie poboczy grysami frakcji 2/5, 5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową i szerokości 0,75m - 3150,00 m2.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.10.2023 | 12:30


» Location

59-900 Zgorzelec


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8B
59-900 Zgorzelec
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in