DOSTAWA SKŁADANYCH KONTENERÓW MAGAZYNOWYCH

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa składanych kontenerów magazynowych.
2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia), który stanowi integralną część umowy.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2023 | 07:30


» Location

Skład Materiałowy Dęblin, 05-830 Dęblin, ul. Saperów 3


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

2. Regionalna Baza Logistyczna


» Contact details

Available after sign in

Sign in