Usługa serwisu technicznego – konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach III Oddziału ZUS w Warszawie, w latach 2024-2025

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu technicznego – konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach III Oddziału ZUS w Warszawie na lata 2024-2025, w podziale na części:
Część 1 – Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych i towarowych zainstalowanych w III Oddziale ZUS w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16,
Część 2 – Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych i platform zainstalowanych w Inspektoracie ZUS w Żyrardowie przy ul. Cichej 2/8.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.10.2023 | 10:00


» Location

Warszawa


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Contact details

Available after sign in

Sign in