Dzierżawa chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) wraz z instalacją, uruchomieniem i przeglądami konserwacyjnymi w okresie dzierżawy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa Dzierżawę chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) wraz z instalacją, uruchomieniem i przeglądami konserwacyjnymi w okresie dzierżawy. Szczegółowy wykaz sprzętu wraz z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 –Opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.10.2023 | 10:00


» Location

00-875 Warszawa


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in