Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.10.2023 | 09:00


» Location

Kolegialna 17
09-402 Płock
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Kolegialna 17
09-402 Płock
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in