Dostawa artykułów biurowych i papieru dla JW 4101 w Lublińcu.

» Notice description

Dostawa artykułów biurowych i papieru opisanych szczegółowo w załączniku.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2023 | 09:00


» Location

Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu


» Category assortment

No category

» Buyer data

JW 4101 Lubliniec


» Contact details

Available after sign in

Sign in