Dostawa odczynników do wysoko wyspecjalizowanych zastosowań badawczych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 4 części zamówienia

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do wysoko wyspecjalizowanych zastosowań badawczych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 4 części zamówienia:
• Dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej:
- Pakiet nr 1: Odczynniki według katalogu Biomaxima
- Pakiet nr 2: Odczynniki według katalogu Biomaxima
- Pakiet nr 3: Odczynniki według katalogu Sigma Aldrich
• Dla Zakładu Biochemii i Jakości Plonów:
- Pakiet nr 4: Odczynniki według katalogu MERCK - powtórzone

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2023 | 09:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in