Dostawa oprogramowania do zarządzania procesami wraz z usługą wdrożenia, wsparcia serwisowego oraz usługą rozwoju

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zarządzania procesami wraz z usługą wdrożenia, wsparcia serwisowego oraz usługą rozwoju przez okres 36 miesięcy od wdrożenia.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2023 | 12:00


» Location

Warszawa


» Category assortment

No category

» Buyer data

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.


» Contact details

Available after sign in

Sign in