Rewitalizacja otoczenia średniowiecznego muru obronnego miasta Ińsko

» Notice description

Rewitalizacja otoczenia średniowiecznego muru obronnego miasta Ińsko wraz z renowacją fundamentów muru. Prace muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przedsięwzięcia, która stanowi integralny załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Do wyceny wartości robót należy przyjąć tylko pozycje od nr 2 do nr 6 Przedmiaru Robót, który stanowi załącznik do dokumentacji projektowej

Gmina Ińsko posiada projekt budowlany, który został zgłoszony wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do instytucji odpowiedzialnych za wydanie pozwolenia na rozpoczęcie prac. Pozwolenie na budowę powinno zostać wydane na przełomie września i października 2023 roku.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2023 | 09:00


» Location

Ińsko


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Ińsko


» Contact details

Available after sign in

Sign in