Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy kompostowni odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie, w miejscowości Konin, obręb Gosławice na działkach ewidencyjnych nr 1406 i 1409

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.10.2023 | 15:00


» Location

62-510 Konin


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in