Wykonanie dokumentacji projektowej: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skowronków w Pszczynie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocianiej w Pszczynie

» Notice description

Część 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Skowronków i ul. Drozdów w Pszczynie – część zachodnia. Zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w celu umożliwienia przyłączenia istniejących budynków oraz działek przeznaczonych pod zabudowę w MPZP, położonych przy ul. Skowronków i ul. Drozdów w Pszczynie, w części zachodniej ww. ulic, oraz stworzenia możliwości dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę, położonych pomiędzy ulicą Drozdów i ul. Kruczą. Zakres projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na załączniku graficznym. Łączna orientacyjna długość planowanej kanalizacji wynosi ok. 1,5 km. Włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200mm w ul. Słowiczej w Pszczynie. Szczegółowy przebieg oraz długość projektowanej kanalizacji określone zostaną przez Projektanta w projekcie budowlanym. Szczegółowe wymagania dot. projektowanej kanalizacji określono w warunkach technicznych budowy sieci.
Część 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich, ulicy Rybnickiej, oraz ulicy Bocianiej w Pszczynie. Zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w celu umożliwienia przyłączenia istniejących budynków oraz działek przeznaczonych pod zabudowę w MPZP, położonych przy ulicy Batalionów Chłopskich (strona zachodnia, rejon budynków nr 13A-23B, 27 – numery nieparzyste), ulicy Rybnickiej (rejon budynków nr 10-21, 23-23A) i ulicy Bocianiej w Pszczynie, oraz stworzenia możliwości dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bata-lionów Chłopskich i ulicy Rybnickiej.
Zakres projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na załączniku graficznym. Łączna orientacyjna długość planowanej kanalizacji wynosi ok. 1,9 km. Włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200mm na działce nr 555/96. Szczegółowy przebieg oraz długość projektowanej kanalizacji określone zostaną przez Projektanta w projekcie budowlanym. Szczegółowe wymagania dot. projektowanej kanalizacji określono w warunkach technicznych budowy sieci.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.10.2023 | 10:00


» Location

43-200 Pszczyna


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Pszczyna
ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in