"Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych" - zapytanie ofertowe 140/2023

» Notice description

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2023 | 10:00


» Location

Celestynów


» Category assortment

No category

» Buyer data

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej


» Contact details

Available after sign in

Sign in