Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych z grupy 19 01

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.09.2023 | 12:00


» Location

ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A
15-276 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A
15-276 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in