Opracowanie dokumentacji budowlanej dla wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Bachórz gm Dynów.