Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz opracowaniami uzupełniającymi dotyczącymi remontu budynku A I Oddziału ZUS w Poznaniu.

» Notice description

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz opracowaniami uzupełniającymi dotyczącymi remontu budynku A I Oddziału ZUS w Poznaniu.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2023 | 10:00


» Location

I Oddział Poznań


» Category assortment

No category

» Buyer data

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Contact details

Available after sign in

Sign in