Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Dobrzany

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Dobrzany przy ul. Stargardzkiej 3 w Dobrzanach. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.09.2023 | 09:00


» Location

Budynek administracyjny Nadleśnictwa Dobrzany, ul. Stargardzka 3, 73-130 Dobrzany.


» Category assortment

  • Cooling and heating devices

» Buyer data

Nadleśnictwo Dobrzany


» Contact details

Available after sign in

Sign in