Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do magazynu żywnościowego 16 WOG Oleszno oraz miejsc wskazanych przez zamawiającego podczas szkoleń poligonowych i ćwiczeń w garnizonie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SWZ, między innymi w: opisie przedmiotu zamówienia, projekcie umowy i formularzu cenowym.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.09.2023 | 07:30


» Location

Oleszno


» Category assortment

  • Bread

» Buyer data

16. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in