ROBOTY BUDOWLANE – REMONT STRZELNICY W KĄTACH WĘGIERSKICH

» Notice description

Roboty budowlane – naprawa uszkodzonych elementów wraz z przesianiem kulochwytu głównego strzelnicy garnizonowej typu B kl. I w Kątach Węgierskich
1. Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej i sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
1) Oferty, które zostaną złożone bez odbycia wizji lokalnej zostaną odrzucone zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 18 ustawy Pzp.
2) Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 29.08.2023 r. o godzinie 10:00 Miejsce zbiórki: strzelnica w Kątach Węgierskich (kod: 05 – 126)
2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów na przeprowadzenie wizji lokalnej.
3. Koszty uczestnictwa w zebraniu Wykonawców ponoszą uczestnicy.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.09.2023 | 08:00


» Location

Kąty Węgierskie (05 - 126


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

26. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in