Opracowanie materiałów do sporządzenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania materiałów do sporządzenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego”.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.09.2023 | 10:00


» Location

.


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Województwo Łódzkie


» Contact details

Available after sign in

Sign in