Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku - koc szpitalny kolorowy

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku - koc szpitalny kolorowy
2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu
3. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.09.2023 | 09:00


» Location

2 RBLog Skład Warszawa


» Category assortment

  • Curtains, drapes, blinds and accessories

» Buyer data

2. Regionalna Baza Logistyczna


» Contact details

Available after sign in

Sign in