DOSTAWA ŻYWNOŚCI W ROKU 2024: MIĘSO CZERWONE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE, WĘDLINY Z MIĘSA CZERWONEGO, DRÓB, WĘDLINY DROBIOWE, RYBY ŚWIEŻE, RYBY MROŻONE (6 ZADAŃ)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności w roku 2024 dla żołnierzy i pracowników jednostek administrowanych przez Zamawiającego w zakresie: mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych, wędlin z mięsa czerwonego, drobiu, wędlin z drobiu, ryb świeżych i ryb mrożonych (6 zadań).
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają następujące załączniki:
 opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1-1.3 do SWZ,
 wzory umów – zał. nr 2.1-2.3 do SWZ,
 formularz kalkulacyjny xls – zał. nr 4 do SWZ.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.09.2023 | 09:00


» Location

Rejon administrowania 2. WOG


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in