Ustalenie szacunkowej ceny dotyczącej usługi wykonania serwisowania klimatyzatorów, urządzeń klimatyzacyjnych i innych związanych z nimi urządzeń wentylacyjnych wraz z automatyką i zasilaniem w obiektach I Oddziału ZUS w Warszawie w latach 2024-2025-2026,

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie klimatyzatorów, urządzeń klimatyzacyjnych i innych związanych z nimi urządzeń wentylacyjnych wraz z automatyką i zasilaniem w obiektach
I Oddziału ZUS w Warszawie.
2. Usługa serwisowania obejmuje następujące działania:
1) wykonywanie przeglądów i konserwacji,
2) wykonywanie przeglądów doraźnych,
3) diagnozowanie przyczyn awarii i usterek w pracy urządzeń objętych serwisowaniem,
4) wykonywanie napraw,
5) wykonywanie innych czynności zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia.

Tryb przetargu: RFX otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.08.2023 | 12:00


» Location

siedziby I Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Senatorska 6/8,


» Category assortment

No category

» Buyer data

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Contact details

Available after sign in

Sign in