Dostawa sprzętu komputerowego część I: dostawa przenośnego sprzętu komputerowego część II: dostawa stacjonarnego sprzętu komputerowego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego (trzech laptopów, siedmiu monitorów i czterech komputerów stacjonarnych).
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.08.2023 | 12:00


» Location

Warszawa


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk


» Contact details

Available after sign in

Sign in