Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie stałej organizacji ruchu dla poszczególnych obszarów Miasta Łodzi

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie stałej organizacji ruchu dla poszczególnych obszarów Miasta Łodzi. Podstawowym zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie projektu organizacji ruchu według wytycznych określonych przez Zamawiającego, następnie dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień (opinii i zatwierdzeń).
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.08.2023 | 09:00


» Location

Miasto Łódź


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Urząd Miasta Łodzi


» Contact details

Available after sign in

Sign in