„Stworzenie koncepcji artystycznej, merytorycznej i dokumentacji projektowej oraz wykonanie pomnika upamiętniającego obywateli polskich pochowanych na Cmentarzu Głównym w Ulm.”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie koncepcji plastyczno-architektonicznej, wykonanie projektu rzeźbiarskiego, technicznego i wykonawczego oraz realizacja robót budowlanych polegających na posadowieniu zaprojektowanego pomnika, upamiętniającego ofiary III Rzeszy pochodzące z Polski wraz z zagospodarowaniem wg koncepcji i projektów jego otoczenia. Nowa forma upamiętnienia powinna znajdować się w obrębie kwatery nr 61 na Cmentarzu Głównym w Ulm.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.09.2023 | 10:00


» Location

Niemcy - Ulm


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie


» Contact details

Available after sign in

Sign in