Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej.
Zamówienie zostało podzielone na części:
Cześć 1 – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 ul. Siarczana 29/35 w Łodzi.
Cześć 2 – Szkoła Podstawowa nr 182 (Filia) ul. Traktorowa 35 w Łodzi
Część 3 – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ul. Kopcińskiego 29 w Łodzi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ
oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SWZ).

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.09.2023 | 10:00


» Location

Miasto Łódź


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Urząd Miasta Łodzi


» Contact details

Available after sign in

Sign in