Back

Dostawa, montaż, uruchomienie mikroskopu fluorescencyjnego z oprzyrządowaniem dla IHAR-PIB w Radzikowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu fluorescencyjnego z kamerą cyfrową o wysokiej rozdzielczości i oprogramowaniem do obrazowania fluorescencji i pomiarów parametrów anatomicznych dla IHAR-PIB Radzików.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.04.2023 | 10:00


» Location

05-870 Radzików


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Błonie
05-870 Radzików
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in