Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie w 2023r

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.12.2022 | 12:00


» Location

Rynek 32
05-304 Stanisławów
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Stanisławów
Rynek 32
05-304 Stanisławów
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in