Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: „Wpływ inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego”.