postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w 2023 roku, znak sprawy: ZP.2711.27.2022