postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie w roku 2023 usług telefonii komórkowej dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, znak sprawy: ZP.2711.26.2022