Świadczenie usługi hotelowej oraz cateringowej w Mielcu i Świdniku dla studentów realizujących staże zawodowe w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-DU10/18-00 pt.: „Przygotowanie studentów specjalności inżynieria lotnicza i awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej”

» Notice description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.12.2022 | 10:00


» Location

08-521 Dęblin


» Category assortment

  • Catering services
  • Hotels

» Buyer data

Lotnicza Akademia Wojskowa
Ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in