Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie: "Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach w 2023 r." Grupa II -zajęcia korekcyjno-kompensacyjne