Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej przez lekarzy nieprowadzących praktyki lekarskiej

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.12.2022 | 12:00


» Location

Szajnochy 8
01-637 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical services

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz
Szajnochy 8
01-637 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in